Оцінка бізнесу Оцінка характеристик фінансових показників Оцінка структури балансу підприємства

 

Оцінка бізнесу Оцінка характеристик фінансових показників Оцінка структури балансу підприємства

Оцінка бізнесу, Оцінка характеристик фінансових показників, Оцінка структури балансу підприємства, Фінансовий стан підприємства, аналіз структури балансу, порівняльний аналітичний баланс, зміни в майні підприємства, аналіз структури активів, 

Оцінка бізнесу -  Оцінка характеристик фінансових показників в розрізі оцінки структури балансу підприємства

  

Оцінка структури балансу підприємства

 

Актив балансу містить інформацію про розміщення капіталу, що є в розпорядженні підприємства, тобто про вкладення його в конкретне майно й матеріальні цінності, про залишки вільної готівки та ін.

 

Під час аналізу структури балансу складається порівняльний аналітичний баланс, використовуючи який, можна одержати ряд важливих характеристик, що описують фінансово-майновий стан оцінюваного бізнесу.

 

У той же час вище зазначені характеристики самі по собі не дають чіткого уявлення про стан майна підприємства. Більш змістовну й об’єктивну інформацію можна одержати, проводячи на підставі даних порівняльного аналітичного балансу вертикальний і горизонтальний аналіз, тобто досліджуючи структуру активу балансу, аналізуючи напрямки зміни балансових статей. У першу чергу звертаємо увагу на зміни в майні підприємства (підсумок активу балансу).

 

Наступний крок оцінки структури балансу – аналіз структури активів. У структурі сукупних активів оцінюваного цілісного майнового комплексу найбільшу питому вагу займають необоротні активи. Підприємство має «важку» структуру активів (якщо частка необоротних активів становить більше 40%, говорять про «важку» структуру активів, менше 40% – «легку»). Це свідчить про значні накладні витрати й високу чутливість до зміни виручки. У свою чергу «легка» структура свідчить про мобільність майна підприємства.

 

Що стосується аналізу рівня дебіторської заборгованості, то тут потрібно відзначити наступне. Якщо підприємство розширює свою діяльність, то росте й число споживачів послуг, а відповідно й дебіторська заборгованість.

 

З іншого боку, підприємство може скоротити надання послуг, тоді рахунку дебіторів зменшаться. Отже, ріст дебіторської заборгованості не завжди оцінюється негативно. У цьому зв’язку необхідно розрізняти нормальну й прострочену заборгованості. Наявність останньої створює труднощі, тому що підприємство буде почувати недолік фінансових ресурсів для придбання виробничих запасів, виплати заробітної плати й ін. Крім того, заморожування коштів приводить до вповільнення оборотності капіталу.

 

Великий вплив на фінансовий стан підприємства має стан запасів. З метою нормального ходу надання послуг запаси повинні бути оптимальними. Нагромадження значних запасів свідчить про спад активності підприємства, уповільнення оборотності оборотного капіталу. У той же час недостатність запасів також негативно впливає на фінансовий стан підприємства, оскільки скорочується виручка від реалізація продукції, зменшується сума прибутку. Іншими словами, будь-яке зростання вартості запасів повинно супроводжуватися таким же (або більшим) зростанням оборотності оборотного капіталу.

 

Відомості, які приводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни відбулися в структурі власного й позикового капіталу, скільки залучено в оборот підприємства довгострокових і короткострокових коштів, тобто пасив показує, звідки узялися кошти, спрямовані на формування майна підприємства.

 

Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від того, які кошти воно має у своєму розпорядженні й куди вони вкладені.

 

Необхідність у власному капіталі (розділ I пасиву) обумовлена вимогами самофінансування підприємств.

 

 Приватний капітал – основа самостійності й незалежності підприємства. Однак потрібно враховувати, що фінансування діяльності підприємства тільки за рахунок власних коштів не завжди вигідно для нього. Варто мати на увазі, що якщо ціни на фінансові ресурси невисокі, а підприємство може забезпечити більше високий рівень віддачі на вкладений капітал, чим платить за кредитні ресурси, те, залучаючи позикові кошти, воно може підвищити рентабельність власного капіталу.

 

У той же час, якщо кошти підприємства в основному створені за рахунок короткострокових зобов’язань, те його фінансове становище буде нестійким, тому що з капіталами короткострокового використання необхідна постійна оперативна робота, спрямована на контроль за своєчасним їхнім поверненням і на залучення в оборот на нетривалий час інших капіталів.

 

Отже, від того, наскільки оптимальне співвідношення власного й позикового капіталу, багато в чому залежить фінансове становище підприємства. Вироблення правильної фінансової стратегії є однією з основних умов ефективної діяльності підприємства.

 

При аналізі джерел формування майна підприємства повинні бути розглянуті абсолютні й відносні зміни у власних і позикових коштах підприємства.

 

Оцінка змін, що відбулись в структурі капіталу, може бути різної з позицій інвестора й підприємства. Для банків і інших інвесторів більш надійно, якщо частка власного капіталу в клієнта більше висока. Це виключає фінансовий ризик. Підприємства ж, як правило, зацікавлені в залученні позикових коштів. Діставши позикові кошти під менший відсоток, чим економічна рентабельність підприємства, можна розширити виробництво й підвищити прибутковість власного капіталу підприємства.

 

Позитивним фактом уважається зменшення розміру статті «непокриті збитки», а відповідно збільшення статті «нерозподілений прибуток». При внутрішньому аналізі фінансового стану необхідно вивчити динаміку й структуру власного й позикового капіталу, з’ясувати причини зміни окремих доданків, дати оцінку цим змінам за звітний період.

 

Оцінка бізнесуСоздан 13 окт 2011  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
s2improve FINDAUTO REMONT